เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
เดือนกันยายน 2566 มี 11 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฉบับที่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 266 (กันยายน 2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 29 ก.ย. 2566
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (168 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง กูร์เมท์ แอนด์ ควิซีน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฉบับที่ ฉบับที่ 278 (กันยายน 2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 29 ก.ย. 2566
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- ถูกยืม (1 เล่ม)
- อยู่บนชั้น (18 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ชีวจิต
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฉบับที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 585 (กันยายน 2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 29 ก.ย. 2566
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- รอขึ้นชั้น (1 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- ถูกยืม (1 เล่ม)
- อยู่บนชั้น (539 เล่ม)
- วารสารเย็บเล่ม (3 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง บ้านและสวน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฉบับที่ ปีที่ 48 ฉบับที่ 565 (กันยายน 2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 29 ก.ย. 2566
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (423 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง แพรว
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฉบับที่ ปีที่ 44 ฉบับที่ 998 (กันยายน 2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 29 ก.ย. 2566
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- ถูกยืม (2 เล่ม)
- อยู่บนชั้น (365 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สารคดี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฉบับที่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 462 (กันยายน 2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 29 ก.ย. 2566
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)
- ถูกยืม (3 เล่ม)
- อยู่บนชั้น (411 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง การเงินธนาคาร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฉบับที่ ฉบับที่ 496 (สิงหาคม 2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ก.ย. 2566
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (177 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ข่าวห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฉบับที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (มกราคม- มีนาคม 2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ก.ย. 2566
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (7 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฉบับที่ ปีที่43 ฉบับที่ 2243 (สิงหาคม 2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ก.ย. 2566
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (1379 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฉบับที่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ก.ย. 2566
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (16 เล่ม)

12
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด