เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
เดือนกันยายน 2566 มี 29 รายการ
1
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Thailand's BCG transformation : 40 case studies on the bio-circular-green strategy and the suffciency economy philosophy in action / editor Siyoree Thaitrakulpanich
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขเรียกหนังสือ 338.09593 Th 2022
วันที่สร้าง 22 ก.ย. 2566
สถานะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / รจิเรข เจริญดี
ชื่อผู้แต่ง รจิเรข เจริญดี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขเรียกหนังสือ 658.155 ร12ค
วันที่สร้าง 22 ก.ย. 2566
สถานะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เสกชีวิตได้ดั่งคิด / J.K.Tuntrakul
ชื่อผู้แต่ง กรศศิร์ ตันตระกูล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขเรียกหนังสือ 158.1 ก17ส
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2566
สถานะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มาเหนือเมฆ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา / บรรณาธิการ คำรณ ปราโมช ณ อยุธยา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขเรียกหนังสือ 923.2593 ป17ม 2566
วันที่สร้าง 15 ก.ย. 2566
สถานะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบำบัดและการรีไซเคิลคอนเดนเสทจากกระบวนการผลิตผลพลอยได้ของโรงงานปลาทูน่ากระป๋อง : รายงานการวิจัยฉบับบสมบูรณ์ / รัตนา จริยาบูรณ์, ประวิทย์ คงจันทร์
ชื่อผู้แต่ง รัตนา จริยาบูรณ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขเรียกหนังสือ 660.284 ร114ก
วันที่สร้าง 08 ก.ย. 2566
สถานะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 90 ปี รัฐสภา / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขเรียกหนังสือ 328.593 ส215ก 2565
วันที่สร้าง 07 ก.ย. 2566
สถานะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน พุทธศักราช 2563 : กรณีเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และกรณีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขเรียกหนังสือ 352.88 ค217
วันที่สร้าง 07 ก.ย. 2566
สถานะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพนักงานราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์และนักทัณฑวิทยา ที่ปฏิบัติงาน ณ เรือนจำ/ทัณฑสถาน : รายงานการศึกษา / โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์
ชื่อผู้แต่ง กรมราชทัณฑ์. กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขเรียกหนังสือ 352.64 ก17บ
วันที่สร้าง 07 ก.ย. 2566
สถานะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง / ศิริมา กรุงแก้ว
ชื่อผู้แต่ง ศิริมา กรุงแก้ว
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขเรียกหนังสือ 651.3 ศ37ค
วันที่สร้าง 05 ก.ย. 2566
สถานะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เซอร์วินสตัน เชอชิลล์ : นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 2 สมัย / เอ็ดการ์ แบล็ค เขียน; ศุภชัย ณ ป้อมเพชร แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่ง แบล็ค, เอ็ดการ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขเรียกหนังสือ 923 ช59ซ
วันที่สร้าง 05 ก.ย. 2566
สถานะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

123
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด