ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 พบ 116 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Basic Electronics Engineering / Syed Akhtar Imam, Vibhav Kumar Sachan
ชื่อผู้แต่ง Imam, Syed Akhtar
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2561

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Basic electronics / K. Uma Rao, Ibrar Jahan
ชื่อผู้แต่ง Rao, K. uma
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 621.381 Ro-B 2015
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องหลัก : ชื่อเรื่องที่เหลือ / ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้แต่ง หน่วยงานนิติบุคคล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ เลขหมู่ เลขผู้แต่ง
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2561

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรม แอ่งเชียงใหม่-ลำพูน / รัตนาพร เศรษฐกุล
ชื่อผู้แต่ง รัตนาพร เศรษฐกุล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 959.36 ร114ป
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ฝุ่นละอองในบรรยากาศ / วิลาวรรณ์ คำหาญ
ชื่อผู้แต่ง วิลาวรรณ์ คำหาญ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 551.511 ว37ฝ
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรรีอยุธยา / สันติ เล็กสุขุม
ชื่อผู้แต่ง สันติ เล็กสุขุม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 294.33 ส115ว 2561
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สื่อดิจิทัลใหม่...สื่อแห่งอนาคต / ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
ชื่อผู้แต่ง ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 302.231 ช
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2561

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680 / แอนโทนี รีด เขียน; พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ แปล; ท่านหญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, พรรณงาม เง่าธรรมสาร บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่ง รีด, แอนโทนี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 959 ร34อ
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Acceptance Sampling in Quality Control / Edward G. Schilling and Dean V. Neubauer.
ชื่อผู้แต่ง Schilling, Edward G.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2561

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Circuit fundamentals and basic electronics / Devraj Singh, Jitendra Kumar and Sudhanshu Tripathi
ชื่อผู้แต่ง Singh, Devraj
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 621.3 Si-C 2014
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?