ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 พบ 87 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบัญชีชั้นต้น / ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
ชื่อผู้แต่ง ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 657 ศ46ก
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลส้มเปลือกล่อน / บรรณาธิการ, นิธิยา รัตนาปนนท์, ดนัย บุญยเกียรติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 634.316 ท51
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง บุหงา-นารี / นิศากร เริ่มวิรัตน์
ชื่อผู้แต่ง นิศากร เริ่มวิรัตน์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 769 น38บ
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ.2560 / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 346.082 ส215พ
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 365 ส215พ
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมกฎหมายประจำปี พุทธศักราช 2560 สำนักงานกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักงานกฎหมาย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 348.02593 ส215ร
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ร้านยอ วิถีประมงแห่งลุ่มน้ำ / วัชเรศ แก้วพลู
ชื่อผู้แต่ง วัชเรศ แก้วพลู
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 769 ว112ร
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เรื่องเพศกับการแพทย์ : อนามัยการเจริญพันธุ์ในมิติของสังคมวิทยา / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ชื่อผู้แต่ง พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 306.461 พ38ร
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เรื่องราวของแม่ / ไกรวิท นะตะชูวงค์
ชื่อผู้แต่ง ไกรวิท นะตะชูสงค์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 751.45 ก97ร
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?