ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 พบ 40 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 24 ชั่วโมงที่ดีเริ่มตั้งแต่นาทีแรกที่คุณตื่น = The art of being brilliant / Andy Cope and Andy Whittaker เขียน; ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ แปล
ชื่อผู้แต่ง โคป, แอนดี้
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 158.1 ค85ย
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทราปราการ : รายงานวิจัย / ธัชกร ภัทรพันปี
ชื่อผู้แต่ง ธัชกร ภัทรพันปี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 331.398 ธ112ก
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์ฟักทองยักษ์ = The Pumpkin plan / Mike Michalowicz ผู้เขียน; วิญณู กิ่งหิรัญวัฒนา ผู้แปล
ชื่อผู้แต่ง มิชาโลวิกซ์, ไมค์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 658.4 ม32ก
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์มหาสมุทรสีคราม = Blue ocean strategy / W. Chan Kim and Renee Mauborgne, เขียน; จารุจรรย์ คงมีสุข แปล
ชื่อผู้แต่ง คิม, ดับเบิลยู. ชาน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 658.802 ค36ก
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของลีลาวดีโดยใช้เทคนิค RAPD : รายงานการวิจัย / ภาวิณี อินนาค
ชื่อผู้แต่ง ภาวิณี อินนาค
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 582.13 ภ27ก
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Echo English : รายงานวิจัย / วิลดา ศรีทองกุล
ชื่อผู้แต่ง วิลดา ศรีทองกุล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 428.24 ว37ก
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชายหาด บริเวณชายหาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา : รายงานการวิจัย / จิรวรรณ กังสวรณ์, สาวิตรี ซ้ายเซี้ย
ชื่อผู้แต่ง จิรวรรณ กังสวรณ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 363.728 จ37ก
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ขาย 100 คน ซื้อ 99 คน = Eigyoman wa onegaisuruna / อะกิระ คะกะตะ, เขียน : กิษรา รัตนาภิรัต คุโด, แปล
ชื่อผู้แต่ง คะกะตะ, อะกิระ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 658.85 ค11ข 2563
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แค่ทำให้คนเก่งขึ้น 1% คุณก็จะทำงานน้อยลง 99% / โคโนะ เอตาโร่ เขียน; โยซุเกะ, แปล
ชื่อผู้แต่ง เอตาโร่, โคโนะ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 658.4092 อ54ค
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ใช้คน 2 คน ให้ได้ผลเท่า 7 คน = Full Engagement! / Brian Tracy; พรเลิศ อิฐฐ์, อรพิน ผลพนิชรัศมี ผู้แปล
ชื่อผู้แต่ง เทรซี, ไบรอัน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 658.4 ท57ช
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?