ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบ 34 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน / ศิริพร แย้มนิล
ชื่อผู้แต่ง ศิริพร แย้มนิล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 658.3 ศ37ก
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น / สุวิมล ว่องวาณิช
ชื่อผู้แต่ง สุวิมล ว่องวาณิช
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 001.4 ส47ก 2562
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ / สุกัญญา สุจฉายา, บรรณาธิการ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 895.9109 ข91
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ / เกศินี สราญฤทธิชัย
ชื่อผู้แต่ง เกศินี สราญฤทธิชัย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 613 ก58ค
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คัมภีร์โหราศาสตร์ไทย : มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ / หลวงวิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร)
ชื่อผู้แต่ง วิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร),หลวง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 133.5 ว38ค
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ / อัจศรา ประเสริฐสิน
ชื่อผู้แต่ง อัจศรา ประเสริฐสิน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 001.4 อ112ค
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศาสตร์การวิจัย / มนสิช สิทธิสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง มนสิช สิทธิสมบูรณ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 001.4 ม15ศ 2563
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง AI [ไม่เท่ากับ] buzzword เอไอ ไม่ใช่แค่คำกล่าวลอย ๆ / อสมา กุลวานิชไชยนันท์
ชื่อผู้แต่ง อสมา กุลวานิชไชยนันท์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 006.3 อ18อ
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Islamic values in a changing world : proceedings of the 3rd international Islamic studies conference on 23-25 March 2015, College of Islamic Studies, Prince of Songkla University / editors Yusof Talek ... [et al.]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 305.697 Is 2017
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน / ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย ; สุชาติ บางวิเศษ
ชื่อผู้แต่ง ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 371.2 ธ37ก
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?