ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 พบ 71 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มไก่เบตง ฉบับเกษตรกร / สุธา วัฒนสิทธิ์...[และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 636.5 ค416
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2563

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ...[และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 959.303 ช46
วันที่สร้าง 23 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสมัยรัตนโกสินทร์ / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ บรรณาธิการ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 959.303 ช46
วันที่สร้าง 23 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The facilitator: คู่มือคุณ Fa ,มืออาชีพ / ปราถนา หาญเมธี, จริยา วิไลวรรณ
ชื่อผู้แต่ง ปรารถนา หาญเมธี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 371.102 ป17ด 2562
วันที่สร้าง 21 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์โครงการและเศรษฐศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรสู่ชุมชนแบบยั่งยืน / ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
ชื่อผู้แต่ง ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 330.9593 ศ46ก
วันที่สร้าง 21 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างดินจอมปลวกในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยเทคนิครังสีเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบบกระจายความยาวคลื่น (WDXRF) / มูรณี ดาโอะ
ชื่อผู้แต่ง มูรณี ดาโอะ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 631.4 ม417ก
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2563

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับโรคโควิด (COVID-19) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง, สุพิชญา ปราณีตพลกรัง
ชื่อผู้แต่ง สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 344.043 ส46ค
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จักรกลพยากรณ์ = Prediction machines / Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfarb; แปลโดย สรศักดิ์ สุบงกช
ชื่อผู้แต่ง อกราวัล, อาเจย์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 658.0563 อ11จ
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2563

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง องค์การและการจัดการ / วิเชียร วิทยอุดม
ชื่อผู้แต่ง วิเชียร วิทยอุดม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 658.4 ว32อ 2555
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง AI เปลี่ยนอนาคตโลก / สุทธิชัย ทักษนันต์
ชื่อผู้แต่ง สุทธิชัย ทักษนันต์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 006.3 ส44อ
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?